Teplárenství
Dlouhodobé zatížení, změny teplot, kondenzáty.

Kogenerační jednotky

Stacionární motory spalující zemní plyn, které pohání generátor vyrábějící elektřinu a jako vedlejší produkt teplo. Pracují téměř celoročně, často 24 hodin denně, někdy zase jen 8 hodin denně a pravidelně se vypínají a zase startují. Buď běží dlouhodobě v zátěži, nebo pro změnu neustále chladnou, ohřívají se, chladnou. Teplotní dilatace materiálu je pomalý proces, ale životnost materiálu se tím zkracuje a jeho odolnost snižuje. Když se do toho přidají kondenzáty, které snižují domazávací schopnosti oleje a způsobují korozovní degradaci povrchu materiálu, mechanická porucha se stává téměř jistotou.

Efektivním řešením je ošetřovat KGJ technologií Metal Conditioner, která kovový povrch motoru ochrání jak před korozí, tak před postupnou degradací zvyšujícím se třením s klesající kvalitou oleje, způsobenou kondenzáty a oxidací.

Spalovny odpadů

Pokud se odpad nevozí přímo na skládku odpadu, pak končí ve spalovně. Odpad je popelářskými vozy navážen do násypky, kterou je odpad posouván do masivního drtiče. Ten odpad nadrtí na menší kusy, které následně dopravníky putují do spalovací pece, kde je odpad s pomocí plynových hořáků za vysokých teplot spálen. Nespalitelný odpad je následně nakládán a odvážen na skládku nebo využit jako struska například do základů silnic a dálnic.

Ložiska šroubového dopravníku násypky a drtiče jsou vystavena vysokým torzním tlakům a silným chemickým vlivům, proto je skvěle ochrání plastické mazivo LC2. Polohovací a dopravníkové řetězy pak skvěle ochrání mazací sprej Lubrisil. Ložiska dopravníků pro změnu skvěle ochrání vymývání a chemii odolné plastické mazivo LAD2 CM. 

Hydraulické pohony a převodovky pak před vysokými teplotami a chemickými vlivy skvěle ochrání technologie Metal Conditioner, respektive hydraulický olej HO46.

Spalovny biomasy

Dřevní štěpka, piliny, sláma, seno. Všechna tato biomasa je využívána k výrobě elektřiny a tepla spalováním. Surovina je navážena na vstupní dopravník nebo násypku, kudy je následně pásovými dopravníky posouvána do spalovací komory. Tam je s pomocí plynových hořáků spálena a vzniklé teplo pohání generátor vyrábějící elektřinu. Odpadní teplo pak slouží k vytápění.

Jak šnekový dopravník násypky, tak i ložiska pásových dopravníků skvěle ochrání vysokotlaké plastické mazivo LA2. Řetězy nebo teleskopický výložník manipulační techniky pak skvěle ošetří penetrační sprej Penesal.

Hydraulické pohony a převodovky pak před vysokými teplotami a chemickými vlivy skvěle ochrání technologie Metal Conditioner, respektive hydraulický olej HO46.

Innogy Energo s.r.o.

Technologie maziv AEROTEC nám pomohla vyřešit letitý problém s vnitřní korozí kogeneračních jednotek. Dalším benefitem je preventivní ochrana mechanických součástí motorů před opotřebením.

Celý příběh