Gumárenský průmysl
Vysoké teploty, obrovské tlaky, chemicky nestabilní prostředí, koroze.

Banbury míchačka

Banbury míchačka je jedním z nejvýznamnějších strojů v gumárenském průmyslu. Tento stroj se používá k míchání a hnětení gumové směsi, která se skládá z gumy, aditiv a vulkanizačních látek. Banbury míchačka dosahuje homogenního smíchání a přípravy gumové směsi.

Protože se jedná o chemicky velmi agresivní prostředí, jsou vyžadována chemicky stabilní a odolná maziva. Na vysokootáčková ložiska doporučujeme plastické mazivo LC2, na ložiska zasažená průnikem chemických látek pak plastické mazivo LAD2 CM. Řetězy a pístnice pak ošetřovat sprejem Lubrisil.

Hlavní převodovka a hydraulický pohon pak doporučujeme ošetřit technologií Metal Conditioner jako ochranu před průnikem chemikálií a nevratným poškozením mechanismu a čerpadla.

Extruzní linky

Extruze je proces, při kterém se gumová směs vtlačuje do duté trubice nebo profilu pomocí extruzního stroje. Extrudery jsou používány k výrobě kontinuálních gumových pruhů, trubek, těsnění a dalších profilů.

V prostředí gumové směsi jsou potřeba především odolná maziva, proto i zde bude skvěle fungovat především vysokotlaké plastické mazivo LAD2 CM, případně ještě výkonnější LC2.

Olejová náplň extruzní linky a převodovky ocení ošetření technologií Metal Conditioner především kvůli ochraně před chemickými vlivy, ale také před přehříváním a opotřebením.

Příprava směsi

Pro přípravu gumových směsí se používají různé stroje, jako jsou válcovací a míchací stroje. Tyto stroje se používají k důkladnému rozetření a míchání surovin, jako je guma, plniva, aditiva a vulkanizační látky, aby se vytvořila homogenní gumová směs.

Při míchání a válcování směsi jsou ložiska vystavena extrémním torzním tlakům a navíc působení chemických vlivů. Proto zde najdou uplatnění vysokotlaká a chemicky odolná plastická maziva, jako je naše LAD2 CM nebo LC2. Polohovací mechanismy a řetězy pak skvěle ochrání mazací sprej Lubrisil.

Hydraulický pohon a převodovky pak ochrání technologie Metal Conditioner jak před tlaky a přehříváním, tak i chemickými vlivy.

Vulkanizační stroje

Vulkanizační stroje slouží k vytvrzení gumových výrobků. Tyto stroje používají teplo a tlak k aktivaci vulkanizačních látek v gumové směsi, což způsobuje přeměnu měkké gumy na pevný a pružný materiál.

Z důvodu vysokých teplot a tlaků vyžadují tyto stroje maziva teplotně stabilní, proto zde nejlepší práci bude odvádět plastické mazivo LC2 a mazací sprej Ultrasil. Hydraulické pohony a převodovky pak ošetřit technologií Metal Conditioner pro maximální ochranu systémů před přehříváním, respektive ideální použít hydraulický olej HO46, který tuto technologii obsahuje v ideální poměru.

Lisovací stroje

Lisovací stroje se používají k formování a tváření gumových výrobků. Tyto stroje vytvářejí tlak na gumovou směs, která je umístěna v foremní dutině, čímž se vytváří požadovaný tvar a rozměr výrobku.

Tyto stroje jsou náročné na mazání jak z hlediska forem, tak samotného lisu. Formy naplněné směsí o vysoké teplotě jsou po rolnách dopravovány pod lis, který následně směs ve formě stlačí. Na kolečka a rolny se osvědčil mazací sprej Ultrasil, který odolá vysokým teplotám a tlakům. Vodící čepy lisu ošetřit mazacím sprejem Lubrisil.

Hydraulický pohon lisu pak ochrání technologie Metal Conditioner, respektive ideální použít hydraulický olej HO46, který tuto technologii obsahuje v ideální poměru.

Autoklávy

Autoklávy jsou používány k vulkanizaci gumových výrobků pomocí páry pod tlakem. V autoklávu jsou gumové výrobky vystaveny vysokým teplotám a tlaku, čímž se dosáhne vulkanizace a vytvrzení gumy.

Z důvodu vysokých teplot, tlaků a vlhkosti vyžadují tyto stroje maziva teplotně stabilní a zároveň chránící proti korozi, proto zde nejlepší práci bude odvádět plastické mazivo LC2 a mazací sprej Ultrasil. Hydraulické pohony a převodovky pak ošetřit technologií Metal Conditioner pro maximální ochranu systémů před přehříváním, respektive ideální použít hydraulický olej HO46, který tuto technologii obsahuje v ideální poměru.

Rubena Náchod, s.r.o.

Z portfolia maziva AEROTEC využíváme celou řadu produktů - ať už mazací sprej Penesal díky jeho skvělým penetračním a impregnačním schopnostem, tak i plastická maziva LC2 na vysokoteplotní aplikace či LAD2 CM na převodová soukolí. Mají skvělou kvalitu a ještě jsou vyráběná v našem okrese.

Celý příběh