Papírenský průmysl
Vysoké otáčky, torzní tlaky, chemické vlivy a horko.

Papírnický stroj

Papírnický stroj je hlavním zařízením pro výrobu papíru. Tento stroj zpracovává dřevo nebo recyklovaný papír, rozemele je na vlákna, promíchá je s vodou a poté tvoří papírovou stěrku, která je následně stlačena a sušena, aby vznikl hotový papír.

Papírnické stroje, které se používají k výrobě papíru a kartonu, obsahují mnoho různých součástí, které vyžadují mazání pro optimální provoz a snížení opotřebení.

Ložiska jsou používána v různých mechanismech papírnických strojů, jako jsou válečky, valce, pohyblivé součásti a transportní pásy. Doporučujeme ošetřit plastickým mazivem LC2 pro minimalizaci tření a přehřívání, protože závada jednoho ložiska dokáže zastavit celý stroj na hodiny.

Převodovky jsou součástí mechanismů pro regulaci rychlosti a síly v papírnických strojích. Mazání se používá pro správný chod převodovek a prodloužení jejich životnosti - doplněním o technologii Metal Conditioner jejich životnost a spolehlivost výrazně prodloužíte. Navíc dojde druhotně ke snížení hlučnosti.

Řetězy a řemeny se používají k přenosu pohybu a síly v různých částech papírnických strojů. Ať už napínací kladky řemenů, tedy vlastně ložiska, nebo samotné řetězy, obojí je potřeba ochránit před zadřením. K tomu perfektně poslouží plastické mazivo LC2, respektive mazací sprej Lubrisil.

Některé papírnické stroje mohou obsahovat mazací pistole a trysky, které se používají k aplikaci maziva na specifické části stroje. Mazivo berou z centrálního mazacího systému nebo vlastního zásobníku. Pokud jde o plastické mazivo, může zde posloužit LA00 CM, LAD2 CM nebo LC2. V případě oleje pak doporučujeme doplnit o Metal Conditioner.

Buničinařský stroj

Buničinařský stroj je používán pro výrobu celulózové buničiny, která je hlavní surovinou pro výrobu papíru. Tento stroj zpracovává dřevo nebo jiné vláknité materiály, čímž odděluje vlákna a odstraňuje přítomné nečistoty. Mazání buničinařských strojů je dost podobné jako u papírnických strojů.

Ložiska jsou používána v různých mechanismech buničinařských strojů, jako jsou válečky, lisovací válce, pohyblivé součásti a transportní pásy. S ohledem na vysoké množství vody doporučujeme ošetřit voděodolným plastickým mazivem LAD2 CM pro minimalizaci tření a přehřívání, protože závada jednoho ložiska dokáže zastavit celý stroj na hodiny.

Převodovky jsou součástí mechanismů pro regulaci rychlosti a síly v buničinařských strojích. Mazání se používá pro správný chod převodovek a prodloužení jejich životnosti - doplněním o technologii Metal Conditioner jejich životnost a spolehlivost výrazně prodloužíte. Navíc dojde druhotně ke snížení hlučnosti.

Řetězy a řemeny se používají k přenosu pohybu a síly v různých částech buničinařských strojů. Ať už napínací kladky řemenů, tedy vlastně ložiska, nebo samotné řetězy, obojí je potřeba ochránit před zadřením. K tomu opět perfektně poslouží plastické mazivo LAD2 CM, respektive mazací sprej Lubrisil.

Příprava dřeva

Stroje pro přípravu dřeva jsou používány k rozštěpování dřeva na menší kusy, odstraňování kůry a další přípravě dřevního materiálu pro další zpracování.

Prvním stupněm jsou odkůrovací stroje, které systémem ozubených kol z kmene odstraní kůru. Tyto stroje pracují pod vysokým tlakem, proto k jejich mazání skvěle poslouží plastické mazivo LAD2 CM. Dopravníkové řetězy pak ideální ošetřit mazacím sprejem Lubrisil.

Stroje sloužící k štípání a drcení dřeva pracují za vysokých otáček a tlaků, proto ložiska ošetřete plastickým mazivem LC2. Na řetězy a kluzná vedení pak mazací sprej Lubrisil.

Co se hydraulických pohonů a převodovek, ošetřením technologií Metal Conditioner minimalizujete poruchovost, přehřívání a hlučnost. Hydraulický systém můžete případně rovnou naplnit prémiovým hydraulickým olejem HO46.

Papírový stroj na válcování

Papírový stroj na válcování je používán k dokončování papíru. Tento stroj hladí a stlačuje papír, aby dosáhl požadované tloušťky a hladkosti.

Ke hlazení a stlačování papíru jsou využívány válce, které pracují za vysokých tlaků a teplot, většinou jsou nahřívané, aby papír zároveň vysoušely. Ložiska tedy trpí nejen vlivem tlaků, ale i teplotní dilatací. Proto je ideální je ošetřit plastickým mazivem LC2, které ochrání ložisko před vydíráním a zároveň vydrží vyšší teploty.

Stabilizační válce, vodící tyče či lineární vedení a polohovací řetězy perfektně ošetří mazací sprej Penesal.

Hydraulický pohon, respektive převodovky pak doporučujeme ošetřit technologií Metal Conditioner. Hydraulický olej HO46 je pro potřeby stacionárních hydraulik ideální volba.

Přepravníky a dopravníky

Přepravníky a dopravníky jsou používány k přepravě surovin, hotových produktů a odpadu v papírenském závodě. Tyto zařízení umožňují plynulý tok materiálu a jeho správné směřování během výrobního procesu.

Tato zařízení většinou pracují v nízkých otáčkách a rychlostech, ale za vysokých tlaků. Většinou jsou umístěny pod stropem a jsou pro potřeby servisu špatně dostupné. Řetězy, lineární vedení a lanovody proto doporučujeme ošetřit mazacím sprejem Lubrisil pro maximální ochranu proti prachu a korozi a zajištění dlouhodobé funkčnosti. Ložiska pak vysokotlakým plastickým mazivem LA2 nebo LAD2 CM v případě vysoké vzdušné vlhkosti.

Co se hydraulických pohonů a převodovek týče, pro dlouhodobou spolehlivost a ochranu proti vnitřní korozi doporučujeme ošetřit technologií Metal Conditioner.

Sušicí zařízení

Sušicí zařízení se používají k sušení papíru po jeho výrobě. Toto zařízení může zahrnovat sušící válce, horkovzdušné sušiče nebo jiné technologie pro odstranění vlhkosti z papíru.

Tato zařízení pracují většinou v podmínkách, kdy se potýkají zároveň s vysokou vlhkostí a vysokými teplotami. Proto trpí nejen na přehřívání a zadírání ložisek, ale také korozi a rychlou degradaci řetězů. Pro takové podmínky skvěle funguje nejen naše vysokoteplotní plastické mazivo LC2 na ložiska, ale také mazací sprej Lubrisil na řetězy a lineární vedení.

Hydraulické systémy pohonu a převodovky či kompresory pak před přehříváním, zadíráním a vnitřní korozí skvěle ochrání technologie Metal Conditioner.

Řezací stroje

Řezací stroje jsou používány k přesnému řezání hotových papírových rolí nebo archů na požadovaný formát.

Pracují v prostředí vysoké prašnosti a za vysokých otáček. Proto je zde zásadní především ochrana před prachem a zároveň výkonnost za vysokých rychlostí. Pro tyto potřeby skvěle funguje penetrační mazací sprej Penesal, který tvoří tenký a vysoce odolný kluzný film, který však nelepí prach. Na ložiska či lineární vedení řezných kotoučů a plátků skvěle funguje vysokoteplotní plastické mazivo LC2.