Slévarenství
Extrémní teploty, vysoké tlaky, struska, vodní pára.

Slévací stroje

Slévací stroje se používají k přesnému nalévání taveniny do slévárenských forem. Existuje několik typů slévacích strojů, včetně gravitačních slévacích strojů, tlakových slévacích strojů a vakových slévacích strojů.

Tavící stroje se vykazují velmi vysokými pracovními teplotami s výraznou dilatací materiálu a jsou z hlediska maziv velmi náročné. Proto na jejich ošetřování využijete to nejvýkonnější - ať už na řetězy a rolny ultramazací sprej Ultrasil, tak na ložiska vysokoteplotní plastické mazivo LC2.

Převodovky a hydraulické ovládání forem pak ošetříte technologií Metal Conditioner pro maximální ochranu proti přehřívání a maximální funkčnost za vysokých teplot.

Písková formační zařízení

Písková formační zařízení se používají k přípravě pískových forem. Tato zařízení zahrnují pískové mixéry, které míchají písek s pojivem a vlhkostí, a formovací stroje, které tvarují pískovou směs do požadovaného tvaru formy.

Mixéry pracují ve velmi prašném a zároveň vlhkém prostředí, proto vyžadují maziva odolávající vymývání, chránící proti korozi a zároveň proti opotřebení abrazivním pískem. Proto je ideální na řetězy a lana používat mazací sprej Lubrisil, na ložiska pak vysokotlaké plastické mazivo LAD2 CM, které je extrémně odolné vymývání.

Převodovky mixérů a hydraulické pohony lisů na formy doporučujeme ošetřit technologií Metal Conditioner jako ochranu před přehříváním a průniky vlhkosti, snižující domazávací schopnosti oleje a působící vnitřní korozi.

Manipulátory

Manipulátory jsou stroje používané k manipulaci s těžkými odlitky a slévárenskými formami. Patří sem například jeřáby, vysokozdvižné vozíky nebo robotické manipulátory.

Tyto stroje slouží k manipulaci s rozžhaveným i vychladlým materiálem, každý má i tedy trochu jiné nároky na maziva. Robotické manipulátory pracující se žhavými odlitky vyžadují vysokoteplotní maziva, jako je náš Ultrasil na řetězy a posuvy nebo LC2 na ložiska a čepy. Mostové jeřáby nebo vysokozdvižné vozíky pak vyžadují především vysokotlaká plastická maziva, tedy LA2 a LAD2 CM. Na lana a řetězy pak postačí penetrační sprej Penesal.

Převodovky a hydrauliky pak doporučujeme ošetřit technologií Metal Conditioner jako ochranu před přehříváním, nečistotami a kondenzáty.

Odlitkové linky

Odlitkové linky jsou souborem strojů a zařízení, které slouží k automatizované dopravě odlitků ve velkém množství. Tyto linky zahrnují transportní pásy, kontrolní zařízení a další technologie pro efektivní a opakovanou výrobu odlitků.

Od slévacího stroje jsou rozžhavené odlitky dopravovány k dalšímu zpracování a kvůli vysokým teplotám jsou zde potřeba vysokoteplotní maziva. Na ošetření řetězů, lanovodů a rolen perfektně poslouží mazací sprej Ultrasil. Ložiska dopravníků pak perfektně ochrání plastické mazivo LC2.

Hydraulické pohony a převodovky pak před vysokými teplotami, kondenzáty a nečistotami ochrání technologie Metal Conditioner.

 

AS Casting s.r.o.

K mazivům AEROTEC jsme se dostali skrze zkušenost našeho spolumajitele, který si je vyzkoušel na svém kole v rámci cyklomaratonu. Od řetězu na kole už to bylo jen krůček k slévárenským strojům a musíme říct, že i tady fungují stejně skvěle.

Celý příběh