Větrné elektrárny

Převodovka

Převodovka větrné elektrárny má jediný úkol - udržet otáčky generátoru konstantní při proměnlivé rychlosti otáčení rotoru. Kromě jiného je umístěna v gondole, která je 100 metrů nad zemí a dostupná pouze výtahem. To výrazně komplikuje jakékoliv opravy a výměny a klade nejvyšší nároky na spolehlivost a životnost převodovky. Ta je ale vystavena nejen vysokým teplotám v létě, ale také nízkým teplotám v zimě, což vede ke zhoršení domazávacích schopností oleje v obou případech.

Proto je ideální olej doplnit o technologii Metal Conditioner, která funguje za všech okolností i teplot a maximálně ochrání převodovku před nežádoucím opotřebením a poruchami. Navíc snižuje vibrace i hlukové emise převodovky, což je u větrných elektráren vysoce žádoucí.

Hydraulické ovládání listů rotoru

Rychlost otáčení rotoru při různé síle větru je regulována naklápěním listů rotoru. Při nízké síle větru se naklopí větší plochou a při zesilující síle větru naopak, aby nedošlo k roztočení rotoru nad limitní otáčky. Proto je spolehlivost hydraulického systému i otočných čepů naprosto zásadní. Kromě umístění systémů ve stometrové výšce, jsou také vystaveny extrémním vnějším vlivům od horka po déšť a mráz.

Přesně pro tyto podmínky systémy skvěle ochrání nejen hydraulický olej HO46, ale také plastická maziva LAD2 CM, respektive LC2, která jsou extrémně odolná tlakům a vysokým teplotám, ale také mrazu a vymývání.