Bioplynové stanice

Kogenerační jednotky na bioplyn

Stacionární motory spalující bioplyn, které pohání generátor vyrábějící elektřinu a jako vedlejší produkt teplo. Pracují téměř celoročně, 24 hodin denně, s minimálními odstávkami na výměnu oleje. Často v podmínkách s vysokou prašností a vzdušnou vlhkostí. Bioplyn navíc obsahuje mnoho nečistot a síry, které tvoří usazeniny na povrchu motoru a ucpávají mazací kanály. Když se do toho přidají kondenzáty, které snižují domazávací schopnosti oleje a způsobují korozovní degradaci povrchu materiálu, mechanická porucha se stává téměř jistotou.

Efektivním řešením je ošetřovat KGJ technologií Metal Conditioner, která kovový povrch motoru ochrání jak před korozí, tak před tvorbou usazenin z nečistot v bioplynu a postupnou degradací zvyšujícím se třením s klesající kvalitou oleje, způsobenou kondenzáty a oxidací.

Fermentory a míchadla

Fermentory jsou velké nádrže naplněné směsí biomasy a vedlejších produktů zemědělské výroby, které zde fermentují za vzniku bioplynu. Tuto směs je pro potřeby ideální fermentace a odčerpávání digestátu neustále promíchávat. K tomu slouží míchadla upevněná ke stěnám fermentoru. Jejich bezzávadovost a spolehlivost je naprosto zásadní, neboť porucha míchadla vede k odstávce celé bioplynové stanice.

Proto je ideální ložiska a pouzdra míchadla namazat plastickým mazivem LAD2 CM a převodovku míchadla ošetřit technologií Metal Conditioner. Polohovací řetězy pak skvěle před korozí a zadřením ochrání mazací sprej Lubrisil.

Homogenizéry a dopravníky biomasy

Substrát pro výrobu bioplynu je do digestoře dopravován přes homogenizační zařízení. Má podobu násypky nebo nádoby, do které jsou nakladačem nebo manipulátorem vysypávány jednotlivé složky substrátu, které jsou následně homogenně promíchány a systémem šnekových dopravníků dopraveny do fermentoru. Šnekové dopravníky jsou vystaveny vysokým torzním tlakům a silným chemickým vlivům, proto musí být jejich ložiska ošetřena vysoce výkonným mazivem, jako je LC2 nebo LAD2 CM.

Hydraulický pohon a převodovky homogenizéru pak před nečistotami, kondenzáty a opotřebením ochrání technologie Metal Conditioner, respektive hydraulický olej HO46.

Farma Basařovi, s.r.o.

Celý příběh