ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Kdo maže, ten jede. To je zřejmá věc. V souvislosti s nespočtem možností aplikací produktů AEROTEC® vás může napadnout celá řada otázek. Podívejte se, jaké jsou ty nejčastější. Možná naleznete odpověď, kterou hledáte. A pokud ne, položte dotaz v naší poradně. Náš odborník vám odpoví přímo na váš e-mail.

Ne, nepatří. AEROTEC Metal Conditioner je 100% syntetická kapalina, bez pevných částic, která při jednoduchém testu se sklenicí s vodou, zůstavá u dna. Když přidáte do sklenice olej zůstane plavat na hladině vody.

Může to tak vypadat a navíc to tak i je. Základ všeho je extrémní schopnost produktů AEROTEC snížit tření kov-kov a z toho vyplývají všechny tyto výhody a úspory. Schopnosti a vlastnosti AEROTEC Metal Conditioneru jsou neustále testovány a jsme schopni je dokládat na konkrétních příkladech.

...věčné téma pro konkurenci... Z laického pohledu může být takto definovaná věta velice zavádějící a konkurence ji s oblibou používá. Je nutné rozlišovat různé formy chloru. Např. prvek CL (Chlor) je zastoupen v mnoha formách a skupenstvích. Setkáme se s ním i kolem nás ve formě přírodního minerálu (např. kuchyňská sůl). V olejářském průmyslu najdete běžně používané látky , které jsou přidávány do provozních kapalin a nikoho nezaráží jejich použití. Jsou to třeba čistící a zušlechťující přísady , které se dnes z oblibou používají do syntetických motorových a převodových maziv. Největším problémem, na který se cíleně konkurence zaměřuje a úmyslně se tak ptá, jsou příměsi halogenderivátů (v textech však z účelového důvodu používají pouze "Chlor"). Tyto kapaliny mají velmi dobré mazné vlastnosti a do dnes se používají např. k tváření, ohýbání a obrábění tvrdých a houževnatých kovových materiálů. Jejich problémem však je silná korozivnost způsobená štěpením chloru na kyselinu chlorovodíkovou, která vzniká za vysokých teplot a nebezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví. Naše produkty procházejí průběžným testováním ve státních zkušebnách . Byly prováděny testy korozivnosti, jak na kovové materiály , tak i na barevné kovy za různých teplot a v různých časových intervalech, které jasně prokazují velkou antikorozivní ochranu a to i za přímého působení mořské vody. Je vydán Ministerstvem zdravotnictví atest o možnosti použití produktu AEROTEC Metal Conditioner na technologie v potravinářském průmyslu a na základě těchto dokumentů společnost AEROTEC GROUP a.s. prohlašuje, že produkty neobsahují žádné škodlivé halogenderivátové příměsi, které by ohrožovali , nebo poškozovali stroje a zařízení na které je primárně zaměřeno použití námi vyráběných produktů. Pro další informace na toto téma se prosím obracejte přímo na vedení společnosti AEROTEC GROUP a.s.

Vzhledem k přímé molekulární vazbě na kov je voda neoplachuje. AEROTEC Metal Conditioner a všechny produkty obsahující tuto ingredienci mají silné hydrofobní a antikorozní vlastnosti. Z tohoto důvodu jsou vhodné k použití např. na lodích, v lodních motorech, obecně v lodním průmyslu, včetně slané vody a všude kde dochází, nebo může dojít ke kontaktu s vodou.

Ano, rádi vám ukážeme test na záděrovém zařízení FALEX, např. u vás ve firmě. Stačí kontaktovat některého z Regionálních manažerů a domluvit si termín schůzky.

...věčné téma pro konkurenci... Z laického pohledu může být takto definovaná věta velice zavádějící a konkurence ji s oblibou používá. Je nutné rozlišovat různé formy chloru. Např. prvek CL (Chlor) je zastoupen v mnoha formách a skupenstvích. Setkáme se s ním i kolem nás ve formě přírodního minerálu (např. kuchyňská sůl). V olejářském průmyslu najdete běžně používané látky , které jsou přidávány do provozních kapalin a nikoho nezaráží jejich použití. Jsou to třeba čistící a zušlechťující přísady , které se dnes z oblibou používají do syntetických motorových a převodových maziv. Největším problémem, na který se cíleně konkurence zaměřuje a úmyslně se tak ptá, jsou příměsi halogenderivátů (v textech však z účelového důvodu používají pouze "Chlor"). Tyto kapaliny mají velmi dobré mazné vlastnosti a do dnes se používají např. k tváření, ohýbání a obrábění tvrdých a houževnatých kovových materiálů. Jejich problémem však je silná korozivnost způsobená štěpením chloru na kyselinu chlorovodíkovou, která vzniká za vysokých teplot a nebezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví. Naše produkty procházejí průběžným testováním ve státních zkušebnách . Byly prováděny testy korozivnosti, jak na kovové materiály , tak i na barevné kovy za různých teplot a v různých časových intervalech, které jasně prokazují velkou antikorozivní ochranu a to i za přímého působení mořské vody. Je vydán Ministerstvem zdravotnictví atest o možnosti použití produktu AEROTEC Metal Conditioner na technologie v potravinářském průmyslu a na základě těchto dokumentů společnost AEROTEC GROUP a.s. prohlašuje, že produkty neobsahují žádné škodlivé halogenderivátové příměsi, které by ohrožovali , nebo poškozovali stroje a zařízení na které je primárně zaměřeno použití námi vyráběných produktů. Pro další informace na toto téma se prosím obracejte přímo na vedení společnosti AEROTEC GROUP a.s.

Děkujeme za Vaší reakci, která je trefná a u mnoha produktů v rámci molekulárních kondicionérů i pravdivá. Produkty, které masivně napadají kovové struktury vycházejí ze základní formulace prvku CL /chlor/, jenž je v benzenovém jádru přímo navázán na prvek C /uhlík / a působí v této struktuře jako halogen. Odtud je znám pojem Halogenderivát neboli chloralkan. Takto vytvořená molekula má i velmi dobré kluzné vlastnosti a dodnes je používaná ve strojírenství např. k tváření kovů, třískovému obrábění atd. kde je využit její potenciál. Problém nastává za vysokých teplot , kdy se tyto kapaliny stávají nestabilními a dochází ke štěpné reakci, zjednodušeně ke vzniku HCL / chlorovodíku /. Ten je silně korozivní a následně oxidačně napadá metalické povrchy čímž způsobují jejich rychlou degradaci. Je to tak zvané Heterolytické štěpení. Takto vyrobené produkty jsou pro použití ve spalovacích agregátech naprosto nevhodné, ale víme , že se vyskytují. Výhodou je jejich nízká cena, která vychází z velmi levné suroviny , která se dá pořídit kolem 30 - 40 kč za jeden kg surové látky. Navíc tyto produkty jsou silně karcinogenní. To ovšem není případ AEROTEC Metal Conditioner. Ano prvek CL je ve 100% koncentrované kapalině zastoupen, ale ne ve formě halogenu , jak jsme popisovali v prvním případě. V základní polymerní směsi je vytvořen složitý reakční řetězec vazných prvků, kde je prvek CL / chlor / zastoupen , jako polohový izomer, který napomáhá nastartovat reakční proces, který následně vytvoří shluk molekul ve velmi silné iontové vazbě. Tento proces je tvořen oxidačně - redukční reakcí , probíhají tedy současně dvě reakce při níž si určité atomy předávají elektrony, tím se redukují a eliminují nežádoucí štěpení . Při tom všem dochází k tak zvanému přesmyku izomeru což znamená , že se vlivem vznikajících procesů přeskupují atomy uvnitř molekuly. Výsledkem je uzavřená iontová vazba , která odolává velmi vysokému tlakovému a termickému zatížení s dalším sekundárními projevy, jakými jsou oxidační stálost /ochrana proti korozi /, minimalizace ulpívání nežádoucích úsad, minimalizace sycení provozní kapaliny odloučeným kovovým materiálem vlivem sníženého tření a tím i menší opotřebení chráněné součásti atd. Navíc látka AEROTEC Metal Conditioner není karcinogenní což potvrzuje certifikát ze SZU pro použití na technologie v potravinářském průmyslu. Všechna naše vyjádření jsou podpořena testy korozivnosti a to jak na klasický kovový materiál , tak i na barevné kovy a dokonce i v syntetickém solném roztoku za vysoké teploty které dělala SGS Kolín na 100% koncentrát / tedy neředěný produkt /. Tyto dokumenty jsou kdykoliv k nahlédnutí. AEROTEC Metal Conditioner / dále jen AMC / je látka, která se nepoužívá koncentrovaná. Vždy je zapotřebí využít spojení s provozní kapalinou. Provozní kapalina / olej , benzín , nafta, hydraulická kapalina , kompres. olej atd / slouží pouze, jako dopravní element k tomu, aby se reakční směs dostala ke kovovým segmentům a tam chemicky zreagovala. Při max. 7,5% sycení a opravdu podotýkáme maximálním se dostáváme na hodnotu CL 2,O2 % hmotnostního podílu, který se po vytvoření iontové vazby sníží na hodnotu 0,2 - 0,5 % zbytkové hodnoty pro rekuperační obnovu v rámci vyražené molekuly z iontové vazby, kterou nazýváme molekulárním ochranným kobercem. Jelikož je povrch uzavřen touto diferentní vazbou , není možné, aby vnější vlivy ovlivňovali degradaci povrchových struktur kovových materiálů. Pokud bychom šli do důsledků, tak dnes hojně používané sulfonáty, které jsou obsaženy v moderních syntetických olejích , jako čisticí složka, také v sobě nesou prvek CL ve formě vazných solí. Jelikož se o tom nehovoří, tak to bereme , jako přísadu, která je nezbytná a nepochybujeme o její prospěšné funkci. A tak tomu je v mnoha jiných případech. Je velmi těžké popsat všechny složité procesy organické chemie, a víme, že je vyvíjen soustředěný tlak na naše produkty od konkurenčních firem, ale jsme tu proto, abychom pomáhali, zlepšovali, definovali a hlavně komunikovali s laickou i profesní veřejností a tudíž se těšíme na další příspěvky. Navíc z důvodu větší důvěry našich klientů, má společnost AEROTEC GROUP a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ poškození z důvodu užití našich produktů.

Jak již máme z praxe vyzkoušeno, ošetření mokrých brzd (v olejové lázni) nemá vliv na brzdný účinek. Především proto, že brzdný "grip" efekt je zajišťován metalokeramickými lamelami, na které se Metal Conditioner neváže, tedy ani nemůže snižovat tření. Nápravy techniky a mechanizace s mokrými brzdami tedy můžete bez obav ošetřit.

Nenašli jste odpověď na to co Vás zajímá? Zeptejte se