Inquiries

Number of questions may spring to your mind when considering possible application of AEROTEC® products. Look at the most commonly raised ones - maybe you find an answer to what you are looking for. And if not, send us your questions here. Our qualified team will send you a response to your e-mail.

 • Presence of the chemical element CL-chlorine can be observed in various forms and states, including natural minerals such a kitchen salt. In the lubricants area, there are number of cleaning and refining oil additives available on the market that contain halogen-derivate components (also referred to as chlorines). These agents have very good lubricating properties and are commonly used mainly in moulding and machining of hard metals. Atomic fissure of chlorine at high temperatures may however result in forming of highly corrosive hydrochloric acid and make these materials dangerous to humans and environment. The AEROTEC products are subject to continuous testing at the Czech government testing laboratories. The corrosion tests on steel as well as non-ferrous metals are conducted across range of temperature and time intervals and clearly prove high anti-corrosive protection properties AEROTEC products (even against effect of ocean salt water). AEROTEC products are certified by Czech ministry of health as suitable for use in food manufacturing industry. Based on these documents, AEROTEC GROUP a.s. declares that the AEROTEC products don’t contain any harmful halogen-derivate components that would endanger or damage machines or metal parts where AEROTEC products are intended to be used.

 • www.aerotec.cz

  Miki TECH:

  Takovou účinnost není problém dosáhnout s obsahem 30-ti% chloru, ale co na to ten motor nebo převodovka? Ano, nějakou dobu krásně pojede, ale postupně podlehne korozi a v jejím důsledku vysokému opotřebení. Totéž je i Militec 1.


  Děkujeme za Vaší reakci, která je trefná a u mnoha produktů v rámci molekulárních kondicionérů i pravdivá. Produkty, které masivně napadají kovové struktury vycházejí ze základní formulace prvku CL /chlor/, jenž je v benzenovém jádru přímo navázán na prvek C /uhlík / a působí v této struktuře jako halogen. Odtud je znám pojem Halogenderivát neboli chloralkan. Takto vytvořená molekula má i velmi dobré kluzné vlastnosti a dodnes je používaná ve strojírenství např. k tváření kovů, třískovému obrábění atd. kde je využit její potenciál. Problém nastává za vysokých teplot , kdy se tyto kapaliny stávají nestabilními a dochází ke štěpné reakci, zjednodušeně ke vzniku HCL / chlorovodíku /. Ten je silně korozivní a následně oxidačně napadá metalické povrchy čímž způsobují jejich rychlou degradaci. Je to tak zvané Heterolytické štěpení. Takto vyrobené produkty jsou pro použití ve spalovacích agregátech naprosto nevhodné, ale víme , že se vyskytují. Výhodou je jejich nízká cena, která vychází z velmi levné suroviny , která se dá pořídit kolem 30 - 40 kč za jeden kg surové látky. Navíc tyto produkty jsou silně karcinogenní. 
  To ovšem není případ AEROTEC Metal Conditioner. Ano prvek CL je ve 100% koncentrované kapalině zastoupen, ale ne ve formě halogenu , jak jsme popisovali v prvním případě. V základní polymerní směsi je vytvořen složitý reakční řetězec vazných prvků, kde je prvek CL / chlor / zastoupen , jako polohový izomer, který napomáhá nastartovat reakční proces, který následně vytvoří shluk molekul ve velmi silné iontové vazbě. Tento proces je tvořen oxidačně - redukční reakcí , probíhají tedy současně dvě reakce při níž si určité atomy předávají  elektrony, tím se redukují a eliminují nežádoucí štěpení . Při tom všem dochází k tak zvanému přesmyku izomeru což znamená , že se vlivem vznikajících procesů přeskupují atomy uvnitř molekuly. Výsledkem je uzavřená  iontová vazba , která odolává velmi vysokému tlakovému a termickému zatížení  s dalším sekundárními projevy, jakými jsou oxidační stálost /ochrana proti korozi /,  minimalizace ulpívání nežádoucích úsad, minimalizace sycení provozní kapaliny odloučeným kovovým materiálem vlivem sníženého tření a tím i menší opotřebení chráněné součásti atd.
  Navíc látka AEROTEC Metal Conditioner není karcinogenní což potvrzuje certifikát ze SZU pro použití na technologie v potravinářském průmyslu. Všechna naše vyjádření jsou podpořena testy korozivnosti a to jak na klasický kovový materiál , tak i na barevné kovy a dokonce i v syntetickém solném roztoku za vysoké teploty které dělala SGS Kolín na 100% koncentrát / tedy neředěný produkt /. Tyto dokumenty jsou kdykoliv k nahlédnutí.
  AEROTEC Metal Conditioner / dále jen AMC / je látka, která se nepoužívá koncentrovaná. Vždy je zapotřebí využít spojení s provozní kapalinou. Provozní kapalina / olej , benzín , nafta, hydraulická kapalina , kompres. olej atd / slouží pouze, jako dopravní element k tomu, aby se reakční směs dostala ke kovovým segmentům a tam chemicky zreagovala. Při max. 7,5% sycení a opravdu podotýkáme maximálním se dostáváme na hodnotu CL 2,O2 % hmotnostního podílu, který se po vytvoření iontové vazby sníží na hodnotu 0,2 - 0,5 % zbytkové hodnoty pro rekuperační obnovu v rámci vyražené molekuly z iontové vazby, kterou nazýváme molekulárním ochranným kobercem. Jelikož je povrch uzavřen touto diferentní vazbou , není možné, aby vnější vlivy ovlivňovali degradaci povrchových struktur kovových materiálů. 
  Pokud bychom šli do důsledků, tak dnes hojně používané sulfonáty, které jsou obsaženy v moderních syntetických olejích , jako čisticí složka, také v sobě nesou prvek CL  ve formě vazných solí. Jelikož se o tom nehovoří, tak to bereme , jako přísadu, která je nezbytná a nepochybujeme o její prospěšné funkci. A tak tomu je v mnoha jiných případech. 
  Je velmi těžké popsat  všechny složité procesy organické chemie, a víme, že je vyvíjen soustředěný tlak na naše produkty od konkurenčních firem, ale jsme tu proto, abychom pomáhali, zlepšovali, definovali a hlavně komunikovali s laickou i profesní veřejností a tudíž se těšíme na další příspěvky. 

  Navíc z důvodu větší důvěry našich klientů, má společnost AEROTEC GROUP a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ poškození z důvodu užití našich produktů.

 • Does AEROTEC Aerotec Metal Conditioner belong to any category of oils?

  Fanda – 27. 09. 2018

  Response

  No, it doesn’t. AEROTEC Metal Conditioner is 100% synthetic liquid without any solid particles. Its molecular weight is higher than water – simple test shows that if you pour AEROTEC Metal conditioner into a glass of water, it sinks to the bottom, while oil stays on its surface.

 • Isn’t AEROTEC Metal Conditioner just another “magic” product that helps to solve all problems – given it reduces wear, electricity demands, increases service life and lubricating intervals…?

  Daniel Švandelík – 27. 09. 2018

  Response

  It may look like it is… The foundation of all these effects is the extreme ability to reduce metal to metal friction. The mentioned advantages are consequence of the friction reduction. Properties of AEROTEC Metal Conditioner and continuously tested and can be supported by concrete examples. 

 • Do the AEROTEC products contain harmful chlorine components?

  Luboš T. – 27. 09. 2018

  Response

  Presence of the chemical element CL-chlorine can be observed in various forms and states, including natural minerals such a kitchen salt. In the lubricants area, there are number of cleaning and refining oil additives available on the market that contain halogen-derivate components (also referred to as chlorines). These agents have very good lubricating properties and are commonly used mainly in moulding and machining of hard metals. Atomic fissure of chlorine at high temperatures may however result in forming of highly corrosive hydrochloric acid and make these materials dangerous to humans and environment. The AEROTEC products are subject to continuous testing at the Czech government testing laboratories. The corrosion tests on steel as well as non-ferrous metals are conducted across range of temperature and time intervals and clearly prove high anti-corrosive protection properties AEROTEC products (even against effect of ocean salt water). AEROTEC products are certified by Czech ministry of health as suitable for use in food manufacturing industry. Based on these documents, AEROTEC GROUP a.s. declares that the AEROTEC products don’t contain any harmful halogen-derivate components that would endanger or damage machines or metal parts where AEROTEC products are intended to be used.

 • Jak se chovají vaše produkty při kontaktu s vodou?

  Milan – 27. 09. 2018

  Response

  Vzhledem k přímé molekulární vazbě na kov je voda neoplachuje. AEROTEC Metal Conditioner a všechny produkty obsahující tuto ingredienci mají silné hydrofobní a antikorozní vlastnosti. Z tohoto důvodu jsou vhodné k použití např. na lodích, v lodních motorech, obecně v lodním průmyslu, včetně slané vody a všude kde dochází, nebo může dojít ke kontaktu s vodou.

 • Is it possible to see product demonstration?  

  Martina V. – 27. 09. 2018

  Response

  Yes of course, we will be pleased to demonstrate properties of AEROTEC produts using FALEX tribological testing device, even at your premises. Please contact us at [email protected] to organise further details. 

 • Do the AEROTEC products contain harmful chlorine components?

  Luboš T. – 27. 09. 2018

  Response

  Presence of the chemical element CL-chlorine can be observed in various forms and states, including natural minerals such a kitchen salt. In the lubricants area, there are number of cleaning and refining oil additives available on the market that contain halogen-derivate components (also referred to as chlorines). These agents have very good lubricating properties and are commonly used mainly in moulding and machining of hard metals. Atomic fissure of chlorine at high temperatures may however result in forming of highly corrosive hydrochloric acid and make these materials dangerous to humans and environment. The AEROTEC products are subject to continuous testing at the Czech government testing laboratories. The corrosion tests on steel as well as non-ferrous metals are conducted across range of temperature and time intervals and clearly prove high anti-corrosive protection properties AEROTEC products (even against effect of ocean salt water). AEROTEC products are certified by Czech ministry of health as suitable for use in food manufacturing industry. Based on these documents, AEROTEC GROUP a.s. declares that the AEROTEC products don’t contain any harmful halogen-derivate components that would endanger or damage machines or metal parts where AEROTEC products are intended to be used.

 • Komentář k testovacímu videu na www.aerotec.cz

  Miki TECH:

  Takovou účinnost není problém dosáhnout s obsahem 30-ti% chloru, ale co na to ten motor nebo převodovka? Ano, nějakou dobu krásně pojede, ale postupně podlehne korozi a v jejím důsledku vysokému opotřebení. Totéž je i Militec 1.


  Miki Tech – 18. 10. 2018

  Response

  Děkujeme za Vaší reakci, která je trefná a u mnoha produktů v rámci molekulárních kondicionérů i pravdivá. Produkty, které masivně napadají kovové struktury vycházejí ze základní formulace prvku CL /chlor/, jenž je v benzenovém jádru přímo navázán na prvek C /uhlík / a působí v této struktuře jako halogen. Odtud je znám pojem Halogenderivát neboli chloralkan. Takto vytvořená molekula má i velmi dobré kluzné vlastnosti a dodnes je používaná ve strojírenství např. k tváření kovů, třískovému obrábění atd. kde je využit její potenciál. Problém nastává za vysokých teplot , kdy se tyto kapaliny stávají nestabilními a dochází ke štěpné reakci, zjednodušeně ke vzniku HCL / chlorovodíku /. Ten je silně korozivní a následně oxidačně napadá metalické povrchy čímž způsobují jejich rychlou degradaci. Je to tak zvané Heterolytické štěpení. Takto vyrobené produkty jsou pro použití ve spalovacích agregátech naprosto nevhodné, ale víme , že se vyskytují. Výhodou je jejich nízká cena, která vychází z velmi levné suroviny , která se dá pořídit kolem 30 - 40 kč za jeden kg surové látky. Navíc tyto produkty jsou silně karcinogenní. 
  To ovšem není případ AEROTEC Metal Conditioner. Ano prvek CL je ve 100% koncentrované kapalině zastoupen, ale ne ve formě halogenu , jak jsme popisovali v prvním případě. V základní polymerní směsi je vytvořen složitý reakční řetězec vazných prvků, kde je prvek CL / chlor / zastoupen , jako polohový izomer, který napomáhá nastartovat reakční proces, který následně vytvoří shluk molekul ve velmi silné iontové vazbě. Tento proces je tvořen oxidačně - redukční reakcí , probíhají tedy současně dvě reakce při níž si určité atomy předávají  elektrony, tím se redukují a eliminují nežádoucí štěpení . Při tom všem dochází k tak zvanému přesmyku izomeru což znamená , že se vlivem vznikajících procesů přeskupují atomy uvnitř molekuly. Výsledkem je uzavřená  iontová vazba , která odolává velmi vysokému tlakovému a termickému zatížení  s dalším sekundárními projevy, jakými jsou oxidační stálost /ochrana proti korozi /,  minimalizace ulpívání nežádoucích úsad, minimalizace sycení provozní kapaliny odloučeným kovovým materiálem vlivem sníženého tření a tím i menší opotřebení chráněné součásti atd.
  Navíc látka AEROTEC Metal Conditioner není karcinogenní což potvrzuje certifikát ze SZU pro použití na technologie v potravinářském průmyslu. Všechna naše vyjádření jsou podpořena testy korozivnosti a to jak na klasický kovový materiál , tak i na barevné kovy a dokonce i v syntetickém solném roztoku za vysoké teploty které dělala SGS Kolín na 100% koncentrát / tedy neředěný produkt /. Tyto dokumenty jsou kdykoliv k nahlédnutí.
  AEROTEC Metal Conditioner / dále jen AMC / je látka, která se nepoužívá koncentrovaná. Vždy je zapotřebí využít spojení s provozní kapalinou. Provozní kapalina / olej , benzín , nafta, hydraulická kapalina , kompres. olej atd / slouží pouze, jako dopravní element k tomu, aby se reakční směs dostala ke kovovým segmentům a tam chemicky zreagovala. Při max. 7,5% sycení a opravdu podotýkáme maximálním se dostáváme na hodnotu CL 2,O2 % hmotnostního podílu, který se po vytvoření iontové vazby sníží na hodnotu 0,2 - 0,5 % zbytkové hodnoty pro rekuperační obnovu v rámci vyražené molekuly z iontové vazby, kterou nazýváme molekulárním ochranným kobercem. Jelikož je povrch uzavřen touto diferentní vazbou , není možné, aby vnější vlivy ovlivňovali degradaci povrchových struktur kovových materiálů. 
  Pokud bychom šli do důsledků, tak dnes hojně používané sulfonáty, které jsou obsaženy v moderních syntetických olejích , jako čisticí složka, také v sobě nesou prvek CL  ve formě vazných solí. Jelikož se o tom nehovoří, tak to bereme , jako přísadu, která je nezbytná a nepochybujeme o její prospěšné funkci. A tak tomu je v mnoha jiných případech. 
  Je velmi těžké popsat  všechny složité procesy organické chemie, a víme, že je vyvíjen soustředěný tlak na naše produkty od konkurenčních firem, ale jsme tu proto, abychom pomáhali, zlepšovali, definovali a hlavně komunikovali s laickou i profesní veřejností a tudíž se těšíme na další příspěvky. 

  Navíc z důvodu větší důvěry našich klientů, má společnost AEROTEC GROUP a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ poškození z důvodu užití našich produktů.