Technologie

MAZÁNÍ

AEROTEC® Metal Conditioner je transparentní syntetická kapalina, která přidáním do provozních kapalin (olej, plastická maziva, benzín, nafta, petrolej, apod.) vytváří vysoce účinnou směs obsahující deriváty syntetických uhlovodíků. Tyto látky pak přímo reagují s uvolňujícími se oxidy a vzniká tzv. molekulární koberec – ochranný mikrofilm, který zahlazuje a ošetřuje povrchy kovů. Díky vazbě na postupně se uvolňující oxidy je zajištěna dlouhodobá stálost této ochranné vrstvy. Tato vrstva je pak vysoce stabilní, odolná proti vysokým teplotám a tlakům. Kovy chrání před korozí a působením vody a její účinky přetrvávají i po výměně provozních kapalin.

IMPREGNACE

Společnost AEROTEC GROUP a.s., jako výrobce a prodejce extrémně výkonných maziv postavených na syntetickém polymerním základu AEROTEC Metal Conditioner přichází na trh se speciální technologií povrchové impregnace a aditivace kovových materiálů , která je založena na principu Alicyklické reaktivní oxidace. Tento proces impregnace lze uplatnit na všechny druhy kovových materiálů , barevných kovů a slitin , kde je obecně naplněna podmínka degradace povrchové vrstvy vnějšími atmosferickými vlivy, které negativně urychlují stárnutí povrchových vrstev kovových materiálů. Zjistěte víc o principu impregnace.

AEROTEC® Metal Conditioner je velmi dobře slučitelný s 95 % dnes používaných olejů a maziv. Jsou však látky, se kterými důrazně doporučujeme AEROTEC® Metal Conditioner nepoužívat, protože může dojít k poškození ošetřených mechanismů.

Nepoužívejte AEROTEC® Metal Conditioner v případě, že:

  1. provozní kapalina (olej, mazivo), kterou chcete použít, obsahuje pevné částice (měď, olovo, zinek apod.)
  2. použitá provozní kapalina obsahuje částice teflonu (PTFE)
  3. v ústrojí či mechanizmu, který chcete ošetřit, byly v minulosti použity kapaliny obsahující pevné částice (měď, olovo, zinek apod.) nebo částice teflonu (PTFE).

Řešení

Pro odbornou radu, jak ošetřit mechanismy, u nichž byly v minulosti použity kapaliny obsahující pevné částice, nás prosím kontaktujte prostřednictvím naší poradny.

Test účinnosti při zatížení - olej vs. olej s přídavkem AEROTEC® Metal Conditioner

Falex (THFX 3) - je tribonometrické záděrové zařízení, které slouží k poměrovému testování olejů, tuků a speciálních mazacích či zušlechťujících přípravků. Smyslem této metody je porovnat účinnost srovnávaných látek.

Jak AEROTEC® funguje

Před aplikací produktů AEROTEC®

Na mikroskopické úrovni je kovový povrch nerovný. Jedná se o běžnou vlastnost kovových povrchů. Nerovnosti a poškození mají za důsledek sníženou kvalitu třecích ploch a větší třecí síly.

Po aplikaci produktů AEROTEC®

AEROTEC® Metal Conditioner se chemickou reakcí absorbuje do povrchové struktury a vytváří pico film na molekulární bázi. Tento ochranný film zahlazuje nerovnosti a povrchová poškození. To má za důsledek radikální snížení třecích sil, ochranu povrchu a snížení opotřebení.

Hluboké rýhy
Mikro záděry
Povrchové vrypy

Srovnání účinnosti s teflonovými přísadami v oleji

V grafu jsou srovnány varianty únosnosti tlakových sil při použití rúzných druhů maziv. Z grafu je patrné, že směs oleje a AEROTEC® Metal Conditioner a čistého AEROTEC® Metal Conditioner z testu vychází nejlépe.

Skvělé hydrofóbní vlastnosti

Nespornou výhodou aplikace AEROTEC® Metal Conditioner jsou jeho hydrofóbní vlastnosti. Vlivem vytvoření molekulárního filmu na ošetřených součástech dochází k nulové polaritě vůči molekulám H2O. Ty jsou tak od povrchu odpuzovány. Tím vzniká dlouhodbá antikorozní ochrana, a to i vůči slané vodě.

AEROTEC® Metal Conditioner chrání

  • proti kondenzaci par u nedostatečně prohřátých motorů
  • lodní agregáty
  • spoje a elektrifikační součásti

Grafické vyjádření únosnosti tlakových sil

Stupnice v kg/mm2

0
50
100
150
200
250
Běžné plastické mazivo, 40 - 45 kg/mm2
Motorový olej, 60 - 75 kg/mm2
Převodový olej, 85 - 100 kg/mm2
Olej s příměsí EP částic, 110 kg/mm2
Olej s příměsí AEROTEC® Metal Conditioner (1:20), 150 kg/mm2
AEROTEC® Metal Conditioner, 210 > kg/mm2