Technologie

AEROTEC® je transparentní syntetická kapalina, která přidáním do provozních kapalin (benzín, nafta, olej, plastická maziva, petrolej, …) vytváří vysoce účinnou směs obsahující deriváty syntetických uhlovodíků – AEROTEC® Metal Conditioner. Tyto látky pak přímo reagují s uvolňujícími se oxidy a vzniká tzv. molekulární koberec – ochranný mikrofilm, který zahlazuje a ošetřuje povrchy kovů. Díky vazbě na postupně se uvolňující oxidy je zajištěna dlouhodobá stálost této ochranné vrstvy. Tato vrstva je pak vysoce stabilní, odolná proti vysokým teplotám a tlakům. Kovy chrání před korozí a působením vody a její účinky přetrvávají i po výměně provozních kapalin.

AEROTEC® Metal Conditioner je velmi dobře slučitelný s 95 % dnes používaných olejů a maziv. Jsou však látky, se kterými důrazně doporučujeme AEROTEC® Metal Conditioner nepoužívat, protože může dojít k poškození ošetřených mechanismů.

Nepoužívejte AEROTEC® Metal Conditioner v případě, že:

  1. provozní kapalina (olej, mazivo), kterou chcete použít, obsahuje pevné částice (měď, olovo, zinek apod.)
  2. použitá provozní kapalina obsahuje částice teflonu (PTFE)
  3. v ústrojí či mechanizmu, který chcete ošetřit, byly v minulosti použity kapaliny obsahující pevné částice (měď, olovo, zinek apod.) nebo částice teflonu (PTFE).

Řešení

Pro odbornou radu, jak ošetřit mechanismy, u nichž byly v minulosti použity kapaliny obsahující pevné částice, nás prosím kontaktujte prostřednictvím naší poradny.

Test účinnosti při zatížení - olej vs. olej s přídavkem AEROTEC® Metal Conditioner

Falex (THFX 3) - je tribonometrické záděrové zařízení, které slouží k poměrovému testování olejů, tuků a speciálních mazacích či zušlechťujících přípravků. Smyslem této metody je porovnat účinnost srovnávaných látek.

Jak AEROTEC® funguje

Před aplikací produktů AEROTEC®

Na mikroskopické úrovni je kovový povrch nerovný. Jedná se o běžnou vlastnost kovových povrchů. Nerovnosti a poškození mají za důsledek sníženou kvalitu třecích ploch a větší třecí síly.

Po aplikaci produktů AEROTEC®

AEROTEC® Metal Conditioner se chemickou reakcí absorbuje do povrchové struktury a vytváří pico film na molekulární bázi. Tento ochranný film zahlazuje nerovnosti a povrchová poškození. To má za důsledek radikální snížení třecích sil, ochranu povrchu a snížení opotřebení.

Hluboké rýhy
Mikro záděry
Povrchové vrypy

Srovnání účinnosti s teflonovými přísadami v oleji

V grafu jsou srovnány varianty únosnosti tlakových sil při použití rúzných druhů maziv. Z grafu je patrné, že směs oleje a AEROTEC® Metal Conditioner a čistého AEROTEC® Metal Conditioner z testu vychází nejlépe.

Skvělé hydrofóbní vlastnosti

Nespornou výhodou aplikace AEROTEC® Metal Conditioner jsou jeho hydrofóbní vlastnosti. Vlivem vytvoření molekulárního filmu na ošetřených součástech dochází k nulové polaritě vůči molekulám H2O. Ty jsou tak od povrchu odpuzovány. Tím vzniká dlouhodbá antikorozní ochrana, a to i vůči slané vodě.

AEROTEC® Metal Conditioner chrání

  • proti kondenzaci par u nedostatečně prohřátých motorů
  • lodní agregáty
  • spoje a elektrifikační součásti

Grafické vyjádření únosnosti tlakových sil

Stupnice v kg/mm2

Graph