Poradna

Kdo maže, ten jede. To je zřejmá věc. V souvislosti s nespočtem možností aplikací produktů AEROTEC® vás může napadnout celá řada otázek. Podívejte se, jaké jsou ty nejčastější. Možná naleznete odpověď, kterou hledáte. A pokud ne, položte dotaz v naší poradně. Náš odborník vám odpoví přímo na váš e-mail.

 • ...věčné téma pro konkurenci...

   

  Z laického pohledu může být takto definovaná věta velice zavádějící a konkurence ji s oblibou používá. Je nutné rozlišovat různé formy chloru. Např. prvek CL (Chlor) je zastoupen v mnoha formách a skupenstvích. Setkáme se s ním i kolem nás ve formě přírodního minerálu (např. kuchyňská sůl). V olejářském průmyslu najdete běžně používané látky , které jsou přidávány do provozních kapalin a nikoho nezaráží jejich použití. Jsou to třeba čistící a zušlechťující přísady , které se dnes z oblibou používají do syntetických motorových a převodových maziv. Největším problémem, na který se cíleně  konkurence zaměřuje a úmyslně se tak ptá, jsou příměsi halogenderivátů (v textech však z účelového důvodu používají pouze "Chlor"). Tyto kapaliny mají velmi dobré mazné vlastnosti a do dnes se používají např. k tváření, ohýbání a obrábění tvrdých a houževnatých kovových materiálů. Jejich problémem však je silná korozivnost způsobená štěpením chloru na kyselinu chlorovodíkovou, která vzniká za vysokých teplot a nebezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví.  Naše produkty procházejí průběžným testováním ve státních zkušebnách . Byly prováděny testy korozivnosti, jak na kovové materiály , tak i na barevné kovy za různých teplot a v různých časových intervalech, které jasně prokazují velkou antikorozivní ochranu a to i za přímého působení mořské vody. Je vydán Ministerstvem zdravotnictví atest o možnosti použití produktu AEROTEC Metal Conditioner na technologie v potravinářském průmyslu a na základě těchto dokumentů společnost  AEROTEC GROUP a.s. prohlašuje, že produkty neobsahují žádné škodlivé halogenderivátové příměsi, které by ohrožovali , nebo poškozovali stroje a zařízení na které je primárně zaměřeno použití námi vyráběných produktů.  

  Pro další informace na toto téma se prosím obracejte přímo na vedení společnosti AEROTEC GROUP a.s.

 • www.aerotec.cz

  Miki TECH:

  Takovou účinnost není problém dosáhnout s obsahem 30-ti% chloru, ale co na to ten motor nebo převodovka? Ano, nějakou dobu krásně pojede, ale postupně podlehne korozi a v jejím důsledku vysokému opotřebení. Totéž je i Militec 1.


  Děkujeme za Vaší reakci, která je trefná a u mnoha produktů v rámci molekulárních kondicionérů i pravdivá. Produkty, které masivně napadají kovové struktury vycházejí ze základní formulace prvku CL /chlor/, jenž je v benzenovém jádru přímo navázán na prvek C /uhlík / a působí v této struktuře jako halogen. Odtud je znám pojem Halogenderivát neboli chloralkan. Takto vytvořená molekula má i velmi dobré kluzné vlastnosti a dodnes je používaná ve strojírenství např. k tváření kovů, třískovému obrábění atd. kde je využit její potenciál. Problém nastává za vysokých teplot , kdy se tyto kapaliny stávají nestabilními a dochází ke štěpné reakci, zjednodušeně ke vzniku HCL / chlorovodíku /. Ten je silně korozivní a následně oxidačně napadá metalické povrchy čímž způsobují jejich rychlou degradaci. Je to tak zvané Heterolytické štěpení. Takto vyrobené produkty jsou pro použití ve spalovacích agregátech naprosto nevhodné, ale víme , že se vyskytují. Výhodou je jejich nízká cena, která vychází z velmi levné suroviny , která se dá pořídit kolem 30 - 40 kč za jeden kg surové látky. Navíc tyto produkty jsou silně karcinogenní. 
  To ovšem není případ AEROTEC Metal Conditioner. Ano prvek CL je ve 100% koncentrované kapalině zastoupen, ale ne ve formě halogenu , jak jsme popisovali v prvním případě. V základní polymerní směsi je vytvořen složitý reakční řetězec vazných prvků, kde je prvek CL / chlor / zastoupen , jako polohový izomer, který napomáhá nastartovat reakční proces, který následně vytvoří shluk molekul ve velmi silné iontové vazbě. Tento proces je tvořen oxidačně - redukční reakcí , probíhají tedy současně dvě reakce při níž si určité atomy předávají  elektrony, tím se redukují a eliminují nežádoucí štěpení . Při tom všem dochází k tak zvanému přesmyku izomeru což znamená , že se vlivem vznikajících procesů přeskupují atomy uvnitř molekuly. Výsledkem je uzavřená  iontová vazba , která odolává velmi vysokému tlakovému a termickému zatížení  s dalším sekundárními projevy, jakými jsou oxidační stálost /ochrana proti korozi /,  minimalizace ulpívání nežádoucích úsad, minimalizace sycení provozní kapaliny odloučeným kovovým materiálem vlivem sníženého tření a tím i menší opotřebení chráněné součásti atd.
  Navíc látka AEROTEC Metal Conditioner není karcinogenní což potvrzuje certifikát ze SZU pro použití na technologie v potravinářském průmyslu. Všechna naše vyjádření jsou podpořena testy korozivnosti a to jak na klasický kovový materiál , tak i na barevné kovy a dokonce i v syntetickém solném roztoku za vysoké teploty které dělala SGS Kolín na 100% koncentrát / tedy neředěný produkt /. Tyto dokumenty jsou kdykoliv k nahlédnutí.
  AEROTEC Metal Conditioner / dále jen AMC / je látka, která se nepoužívá koncentrovaná. Vždy je zapotřebí využít spojení s provozní kapalinou. Provozní kapalina / olej , benzín , nafta, hydraulická kapalina , kompres. olej atd / slouží pouze, jako dopravní element k tomu, aby se reakční směs dostala ke kovovým segmentům a tam chemicky zreagovala. Při max. 7,5% sycení a opravdu podotýkáme maximálním se dostáváme na hodnotu CL 2,O2 % hmotnostního podílu, který se po vytvoření iontové vazby sníží na hodnotu 0,2 - 0,5 % zbytkové hodnoty pro rekuperační obnovu v rámci vyražené molekuly z iontové vazby, kterou nazýváme molekulárním ochranným kobercem. Jelikož je povrch uzavřen touto diferentní vazbou , není možné, aby vnější vlivy ovlivňovali degradaci povrchových struktur kovových materiálů. 
  Pokud bychom šli do důsledků, tak dnes hojně používané sulfonáty, které jsou obsaženy v moderních syntetických olejích , jako čisticí složka, také v sobě nesou prvek CL  ve formě vazných solí. Jelikož se o tom nehovoří, tak to bereme , jako přísadu, která je nezbytná a nepochybujeme o její prospěšné funkci. A tak tomu je v mnoha jiných případech. 
  Je velmi těžké popsat  všechny složité procesy organické chemie, a víme, že je vyvíjen soustředěný tlak na naše produkty od konkurenčních firem, ale jsme tu proto, abychom pomáhali, zlepšovali, definovali a hlavně komunikovali s laickou i profesní veřejností a tudíž se těšíme na další příspěvky. 

  Navíc z důvodu větší důvěry našich klientů, má společnost AEROTEC GROUP a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ poškození z důvodu užití našich produktů.

 • Patří Aerotec Metal Conditioner do určité kategorie olejů?

  Fanda – 27. 09. 2018

  Odpověď

  Ne, nepatří. AEROTEC Metal Conditioner je 100% syntetická kapalina, bez pevných částic, která při jednoduchém testu se sklenicí s vodou, zůstavá u dna. Když přidáte do sklenice olej zůstane plavat na hladině vody.

 • Není náhodou AEROTEC Metal Conditioner zase další zázračný prvek na všechno, když prodlužuje životnost strojů, šetří energii, snižuje opotřebení, prodlužuje mazací intervaly apod.?

  Daniel Švandelík – 27. 09. 2018

  Odpověď

  Může to tak vypadat a navíc to tak i je. Základ všeho je extrémní schopnost produktů AEROTEC snížit tření kov-kov a z toho vyplývají všechny tyto výhody a úspory. Schopnosti a vlastnosti AEROTEC Metal Conditioneru jsou neustále testovány a jsme schopni je dokládat na konkrétních příkladech.

 • Co mi povíte k otázce množství škodlivého chlóru ve vašich výrobcích AEROTEC?

  Luboš T. – 27. 09. 2018

  Odpověď

  ...věčné téma pro konkurenci...

  Z laického pohledu může být takto definovaná věta velice zavádějící a konkurence ji s oblibou používá. Je nutné rozlišovat různé formy chloru. Např. prvek CL (Chlor) je zastoupen v mnoha formách a skupenstvích. Setkáme se s ním i kolem nás ve formě přírodního minerálu (např. kuchyňská sůl). V olejářském průmyslu najdete běžně používané látky , které jsou přidávány do provozních kapalin a nikoho nezaráží jejich použití. Jsou to třeba čistící a zušlechťující přísady , které se dnes z oblibou používají do syntetických motorových a převodových maziv. Největším problémem, na který se cíleně  konkurence zaměřuje a úmyslně se tak ptá, jsou příměsi halogenderivátů (v textech však z účelového důvodu používají pouze "Chlor"). Tyto kapaliny mají velmi dobré mazné vlastnosti a do dnes se používají např. k tváření, ohýbání a obrábění tvrdých a houževnatých kovových materiálů. Jejich problémem však je silná korozivnost způsobená štěpením chloru na kyselinu chlorovodíkovou, která vzniká za vysokých teplot a nebezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví.   Naše produkty procházejí průběžným testováním ve státních zkušebnách . Byly prováděny testy korozivnosti, jak na kovové materiály , tak i na barevné kovy za různých teplot a v různých časových intervalech, které jasně prokazují velkou antikorozivní ochranu a to i za přímého působení mořské vody. Je vydán Ministerstvem zdravotnictví atest o možnosti použití produktu AEROTEC Metal Conditioner na technologie v potravinářském průmyslu a na základě těchto dokumentů společnost  AEROTEC GROUP a.s. prohlašuje, že produkty neobsahují žádné škodlivé halogenderivátové příměsi, které by ohrožovali , nebo poškozovali stroje a zařízení na které je primárně zaměřeno použití námi vyráběných produktů.  

  Pro další informace na toto téma se prosím obracejte přímo na vedení společnosti AEROTEC GROUP a.s.

 • Jak se chovají vaše produkty při kontaktu s vodou?

  Milan – 27. 09. 2018

  Odpověď

  Vzhledem k přímé molekulární vazbě na kov je voda neoplachuje. AEROTEC Metal Conditioner a všechny produkty obsahující tuto ingredienci mají silné hydrofobní a antikorozní vlastnosti. Z tohoto důvodu jsou vhodné k použití např. na lodích, v lodních motorech, obecně v lodním průmyslu, včetně slané vody a všude kde dochází, nebo může dojít ke kontaktu s vodou.

 • Je možné se zúčastnit vaší předváděcí akce?

  Martina V. – 27. 09. 2018

  Odpověď

  Ano, rádi vám ukážeme test na záděrovém zařízení FALEX, např. u vás ve firmě. Stačí kontaktovat některého z Regionálních manažerů a domluvit si termín schůzky.

 • Co mi povíte k otázce množství škodlivého chlóru ve vašich výrobcích AEROTEC?

  Luboš T. – 27. 09. 2018

  Odpověď

  ...věčné téma pro konkurenci...

   

  Z laického pohledu může být takto definovaná věta velice zavádějící a konkurence ji s oblibou používá. Je nutné rozlišovat různé formy chloru. Např. prvek CL (Chlor) je zastoupen v mnoha formách a skupenstvích. Setkáme se s ním i kolem nás ve formě přírodního minerálu (např. kuchyňská sůl). V olejářském průmyslu najdete běžně používané látky , které jsou přidávány do provozních kapalin a nikoho nezaráží jejich použití. Jsou to třeba čistící a zušlechťující přísady , které se dnes z oblibou používají do syntetických motorových a převodových maziv. Největším problémem, na který se cíleně  konkurence zaměřuje a úmyslně se tak ptá, jsou příměsi halogenderivátů (v textech však z účelového důvodu používají pouze "Chlor"). Tyto kapaliny mají velmi dobré mazné vlastnosti a do dnes se používají např. k tváření, ohýbání a obrábění tvrdých a houževnatých kovových materiálů. Jejich problémem však je silná korozivnost způsobená štěpením chloru na kyselinu chlorovodíkovou, která vzniká za vysokých teplot a nebezpečnost pro životní prostředí a lidské zdraví.  Naše produkty procházejí průběžným testováním ve státních zkušebnách . Byly prováděny testy korozivnosti, jak na kovové materiály , tak i na barevné kovy za různých teplot a v různých časových intervalech, které jasně prokazují velkou antikorozivní ochranu a to i za přímého působení mořské vody. Je vydán Ministerstvem zdravotnictví atest o možnosti použití produktu AEROTEC Metal Conditioner na technologie v potravinářském průmyslu a na základě těchto dokumentů společnost  AEROTEC GROUP a.s. prohlašuje, že produkty neobsahují žádné škodlivé halogenderivátové příměsi, které by ohrožovali , nebo poškozovali stroje a zařízení na které je primárně zaměřeno použití námi vyráběných produktů.  

  Pro další informace na toto téma se prosím obracejte přímo na vedení společnosti AEROTEC GROUP a.s.

 • Komentář k testovacímu videu na www.aerotec.cz

  Miki TECH:

  Takovou účinnost není problém dosáhnout s obsahem 30-ti% chloru, ale co na to ten motor nebo převodovka? Ano, nějakou dobu krásně pojede, ale postupně podlehne korozi a v jejím důsledku vysokému opotřebení. Totéž je i Militec 1.


  Miki Tech – 18. 10. 2018

  Odpověď

  Děkujeme za Vaší reakci, která je trefná a u mnoha produktů v rámci molekulárních kondicionérů i pravdivá. Produkty, které masivně napadají kovové struktury vycházejí ze základní formulace prvku CL /chlor/, jenž je v benzenovém jádru přímo navázán na prvek C /uhlík / a působí v této struktuře jako halogen. Odtud je znám pojem Halogenderivát neboli chloralkan. Takto vytvořená molekula má i velmi dobré kluzné vlastnosti a dodnes je používaná ve strojírenství např. k tváření kovů, třískovému obrábění atd. kde je využit její potenciál. Problém nastává za vysokých teplot , kdy se tyto kapaliny stávají nestabilními a dochází ke štěpné reakci, zjednodušeně ke vzniku HCL / chlorovodíku /. Ten je silně korozivní a následně oxidačně napadá metalické povrchy čímž způsobují jejich rychlou degradaci. Je to tak zvané Heterolytické štěpení. Takto vyrobené produkty jsou pro použití ve spalovacích agregátech naprosto nevhodné, ale víme , že se vyskytují. Výhodou je jejich nízká cena, která vychází z velmi levné suroviny , která se dá pořídit kolem 30 - 40 kč za jeden kg surové látky. Navíc tyto produkty jsou silně karcinogenní. 
  To ovšem není případ AEROTEC Metal Conditioner. Ano prvek CL je ve 100% koncentrované kapalině zastoupen, ale ne ve formě halogenu , jak jsme popisovali v prvním případě. V základní polymerní směsi je vytvořen složitý reakční řetězec vazných prvků, kde je prvek CL / chlor / zastoupen , jako polohový izomer, který napomáhá nastartovat reakční proces, který následně vytvoří shluk molekul ve velmi silné iontové vazbě. Tento proces je tvořen oxidačně - redukční reakcí , probíhají tedy současně dvě reakce při níž si určité atomy předávají  elektrony, tím se redukují a eliminují nežádoucí štěpení . Při tom všem dochází k tak zvanému přesmyku izomeru což znamená , že se vlivem vznikajících procesů přeskupují atomy uvnitř molekuly. Výsledkem je uzavřená  iontová vazba , která odolává velmi vysokému tlakovému a termickému zatížení  s dalším sekundárními projevy, jakými jsou oxidační stálost /ochrana proti korozi /,  minimalizace ulpívání nežádoucích úsad, minimalizace sycení provozní kapaliny odloučeným kovovým materiálem vlivem sníženého tření a tím i menší opotřebení chráněné součásti atd.
  Navíc látka AEROTEC Metal Conditioner není karcinogenní což potvrzuje certifikát ze SZU pro použití na technologie v potravinářském průmyslu. Všechna naše vyjádření jsou podpořena testy korozivnosti a to jak na klasický kovový materiál , tak i na barevné kovy a dokonce i v syntetickém solném roztoku za vysoké teploty které dělala SGS Kolín na 100% koncentrát / tedy neředěný produkt /. Tyto dokumenty jsou kdykoliv k nahlédnutí.
  AEROTEC Metal Conditioner / dále jen AMC / je látka, která se nepoužívá koncentrovaná. Vždy je zapotřebí využít spojení s provozní kapalinou. Provozní kapalina / olej , benzín , nafta, hydraulická kapalina , kompres. olej atd / slouží pouze, jako dopravní element k tomu, aby se reakční směs dostala ke kovovým segmentům a tam chemicky zreagovala. Při max. 7,5% sycení a opravdu podotýkáme maximálním se dostáváme na hodnotu CL 2,O2 % hmotnostního podílu, který se po vytvoření iontové vazby sníží na hodnotu 0,2 - 0,5 % zbytkové hodnoty pro rekuperační obnovu v rámci vyražené molekuly z iontové vazby, kterou nazýváme molekulárním ochranným kobercem. Jelikož je povrch uzavřen touto diferentní vazbou , není možné, aby vnější vlivy ovlivňovali degradaci povrchových struktur kovových materiálů. 
  Pokud bychom šli do důsledků, tak dnes hojně používané sulfonáty, které jsou obsaženy v moderních syntetických olejích , jako čisticí složka, také v sobě nesou prvek CL  ve formě vazných solí. Jelikož se o tom nehovoří, tak to bereme , jako přísadu, která je nezbytná a nepochybujeme o její prospěšné funkci. A tak tomu je v mnoha jiných případech. 
  Je velmi těžké popsat  všechny složité procesy organické chemie, a víme, že je vyvíjen soustředěný tlak na naše produkty od konkurenčních firem, ale jsme tu proto, abychom pomáhali, zlepšovali, definovali a hlavně komunikovali s laickou i profesní veřejností a tudíž se těšíme na další příspěvky. 

  Navíc z důvodu větší důvěry našich klientů, má společnost AEROTEC GROUP a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ poškození z důvodu užití našich produktů.